Kursbestämmelser och villkor

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på kursen/utbildningens sida på vår hemsida. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev. Om en teoretisk grundutbildning ingår i kursen/utbildningen ges tillgång till denna via mail 45 dagar innan kurs-/utbildningsstart. Kallelse till kurs/utbildning skickas ut senast två veckor före kurs-/utbildningsstart.

Anmälan är bindande.

Antagningskriterier

  • Fyllda 18 år.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kurs-/utbildningsstart. Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro. Axelsons PT Education förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning.

Kursmaterial

Kursmaterial kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår om inget annat anges.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 073-236 35 52‬ eller [email protected] Du kan även skicka ett brev till Axelsons PT Education, C/o Axelsons Gymnastiska Institut AB, Box 4219, 102 65 Stockholm eller besöka oss på någon av våra skolor. Ange datum för kursen samt dina personuppgifter. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ombokning

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med att den teoretiska grundkursen på vår studieplattform "Improve Educations” påbörjas. Om ingen teoretisk grundkurs görs upphör ångerrätten vid det första lärarledda tillfället på kursen/utbildningen. 

Om deltagare återtar/ombokar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, tar vi ut en administrationsavgift:

• Vid återtagande/ombokning senast 30 dagar före kurs-/utbildningsstart en avgift på 10 % av kurs-/utbildningsavgiften.
• Vid återtagande/ombokning senare än 30 dagar före kurs-/utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kurs-/utbildningsavgiften.
• Vid återtagande/ombokning samma dag som kurs-/utbildningsstart, eller senare, debiteras hela kurs-/utbildningsavgiften.

Försäkring

Elever under utbildning hos Axelsons PT Education omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som även gäller under obligatorisk praktik inom Sverige.

Ändringar

Axelsons PT Education förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

Intyg, licens och betyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda och full betalning erlagts (vid delbetalning skickas intyg då samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda). Licens/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts. Underlag för dessa arkiveras hos Axelsons PT Education i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning. Om godkänt betyg ej uppnås på praktisk eller teoretisk examen planeras omprov till självkostnadspris i samråd med skolan. 

Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Övriga frågor 

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor genom att ringa 073-236 35 52‬ eller skicka ett mail till [email protected]

Betalning

Vi erbjuder förmånliga betalningsalternativ, såsom faktura och delbetalning. Läs mer på respektive utbildnings-/kurssida på www,pteducation.se för detaljerad information. 

Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, intressanta artiklar med tränings- och hälsotips samt nyheter i våra utbildningar.

EHFA
Utbildningen är godkänd av EuropeActive Standards (fd EHFA).
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Den här utbildningen är godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, branschens största förbund i Sverige. Se kroppsterapeuterna.se
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Axelsons PT Education är ackrediterad för den nationella PT-licensen Frisk. Läs mer på www.ptlicens.se